perjantai 14. syyskuuta 2012

Sijoittaminen, osa 3

Kirjoitukset pohjautuvat keväällä 2011 käymäni kurssin Sijoitustoiminnan perusteet aikana kirjoittamaani oppimispäiväkirjaan. 

HUOM! Juttu ei sisällä sijoitusneuvontaa, sijoitusvinkkejä eikä kirjoittaja ota vastuuta tiedon oikeellisuudesta tai kirjoitusten pohjalta tehdyistä sijoituspäätöksistä.  

Tuottoja etsitään osakemarkkinoilta eri keinoin

Osakkeisiin sijoittaminen on jännittävää. On mielenkiintoista seurata oman salkun arvon kehittymistä ja tehdä myynti- ja ostopäätöksiä. Useille sijoittajille sijoittaminen onkin peliä.

Malkielin mukaan yritys ennustaa tulevia osakekursseja ja siten ajoittaa ostot ja myynnit oikeisiin hetkiin on sijoittajien suurin tavoite. Keinoja tähän etsitään monista eri suunnista, esimerkiksi fundamentti- eli perusteanalyysistä tai käyttäen teknistä analyysia.

Perusteanalyysi perustuu yrityksen tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Tekninen analyysi taas on kehitetty markkinoiden kysyntä- ja tarjontatilanteiden analysointiin.

Mihin osakkeen hinta perustuu ja miten sitä voi analysoida?

Henri Elon mukaan osakkeen hinta perustuu tuleviin kassavirtoihin ja tuloksiin ja arviointia varten on tiedettävä osakekurssiin ladatut odotukset. Hänen mukaansa ylituottoja eli markkinoiden keskimääräisen tuoton ylittäviä tuottoja voi saada, jos pystyy arvioimaan nykyisen markkinoiden hintatason ja tulevat tuotot keskimääräistä paremmin.

Elo kuitenkin myönsi luennossaan, että se on vaikeaa. Avuksi sijoituspäätöksentekoon Elo tarjoaa muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, kuten P/E (osakkeen hinnan suhde osakekohtaiseen tulokseen) ja P/B (price-to-book, osakkeen markkina-arvon suhde tasearvoon).

P/E-luvulla havaitaan kurssiin ladattuja tulosodotuksia. P/B-lukuun Elo kehottaa suhtautumaan kriitiisesti, koska se ei ota kantaa yrityksen kannattavuuteen. Nämä kaksi tunnuslukua ovat yksinkertaisia ymmärtää ja siksi laajasti käytössä.

Malkielin varoittelee kirjassaa fundamenttianalyysistä. Hän perustelee sen toimimattomuutta sillä, että tiedoissa tai analyysissä saattaa voi olla virheitä tai anyytikon käsitys arvosta voi olla virheellinen. Hän huomauttaa myös, että markkinat eivät välttämättä korjaakaan hinnoitteluvirheitä eikä osakkeen arvo palaudu oikealle tasolle.

Perusteanalyysiin perustuvat sijoitusstrategiat ovat kuitenkin suosittuja, kuten vaikkapa sijoituskirjailija Kim Lindströmin suosittelema arvosijoittaminen. Arvosijoittajat etsivät alhaisen P/E:n ja P/B:n yrityksiä sijoituskohteiksi, koska joidenkin lähteiden mukaan sellaiset yritykset tarjoavat normaalia parempaa tuottoa.

Pelkkien tunnuslukujen käyttäjien kannattaisi olla kriittisempiä, sillä esimerkiksi yrityksen tulevaa tulosta on hankala ennustaa. Myös jokin tunnusluvun mukaan halvaksi arvioitava kohde voi olla syystäkin edullinen sen huonojen näkymien takia.

Tekninen analyysi olettaa, että kaikki informaatio on joka hetki diskontattu hintoihin, markkinoiden liikkeet tapahtuvat joka hetki trendeissä, ja että historia pyrkii toistamaan itseään. Hinnan ja volyymin avulla pyritään ennustamaan, mihin suuntaan tutkittava kohde-etuus todennäköisesti liikkuu tulevaisuudessa.

Teknisen analyysin perusteet sotivat tehokkaiden markkinoiden oletusta vastaan, koska oletuksen mukaan markkinoiden menneitä tuottoja tarkastelemassa ei voida saada tietoa tulevaisuuden tuotoista.

Pörssikurssien historiadataan on helppo piirrellä tuki- ja vastustasoja ja havaita trendejä, mutta tulevaisuuden tuottoja vaikea ennustaa niin, että tehty työ kannattaisi. Tuottokäyriä tarkastelemalla on kyllä helppo sanoa, milloin olisi kannattanut myydä tai ostaa, mutta jälkeen päin siitä ei ole mitään hyötyä.

Malkielin mukaan teknistä analyysiä käyttävät ne, jotka uskovat osakkeiden hintojen muodostuvan pilvilinnateorian mukaisesti. Hän kyseenalaistaa kaavioanalyysin toimivuuden mm. koska pörssin suunnanmuutokset ovat niin nopeita, että kaavioita analysoimalla ei ehdi reagoimaan ja tällaiset menetelmät tuhoavat itse itseään, jos monet yrittävät markkinoilla niitä noudattaa.

Avaa tili Nordnetiin helposti verkkopankkitunnuksilla. Asiakkuuden avaaminen on maksutonta. Säilytys 0 €, pörssikaupat alk. vain 3 €.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti