torstai 11. lokakuuta 2012

Predictive Value Theory (W. Sharpe et al.)

Petri Vehmasen kurssimateriaali ja luennot ovat lähteenä.

William Sharpen lähestymistavassa noudatetaan empiirisen tieteen ideaalia, jolloin ennustekyky ratkaisee teorioiden ja mallien hyvyyden. Tässä lähestymistavassa kytkentä empiriaan tapahtuu sen perusteella, miten rahoitusmarkkinat reagoivat annettuun tilinpäätösinformaatioon. Laskentatoimen metodeita arvioitaessa ja valitessa siis havainnoidaan näitä reaktioita. Tämä suosii metodeita, joilla on suora yhteys markkinahintaan. 

Kantava idea on siis se, että laskentatoimen tuottaman informaation tulisi olla linjassa sen kanssa, mitä markkinoilla on havaittavissa. 

Tässä oletetaan laskentatoimella olevan kaksi tavoitetta:
- niukkojen resurssien optimaalinen allokointi, jolloin laskentatoimi auttaa sijoittajia, ja
- auttaa sijoittajia muodostamaan portfolio, josta epäsystemaattinen riski on saatu hajautettua pois. Sijoittajille siis tarjotaan heidän tarvitsemaansa tietoa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti