keskiviikko 14. marraskuuta 2012

Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

IAS 10 -standardi käsittelee tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia. Ne ovat negatiivisia tai positiivisia tapahtumia, jotka tapahtuvat tilinpäätöspäivän ja sen päivän välillä, jona tilinpäätös hyväksytään julkaistavaksi. Näitä tapahtumia on IAS 10:n mukaan kahdenlaisia (Haaramo, 2012):

- lisänäyttöä tilikauden päättyessä vallinneesta tilanteesta antavat tapahtumat (tilinpäätöslaskelmia oikaistaan);
- tilikauden päättymisen jälkeen syntyneistä tilanteista osoituksena olevat tapahtumat (tilinpäätöslaskelmia ei oikaista).

Tässä ratkaisee tiedon merkitys eli se, antaako tieto uutta näyttöä raportoitavalla tilikaudella vallinneesta tilanteesta vai liittyykö lisätieto alkaneeseen tilikauteen (Haaramo, 2012). 

Tilinpäätöksen hyväksyminen julkistettavaksi

Se, miten tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi vaihtelee esimerkiksi johtamisjärjestelmän ja lakien vaatimusten mukaan. Tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi hallituksen päätöksellä. 

Joskus yhteisön pitää antaa tilinpäätös osakkeenomistajien vahvistettavaksi sen julkaisemisen jälkeen. Silloin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi sen julkaisuajankohtana, eikä silloin, kun omistajat tilinpäätöksen vahvistavat. 

Esimerkki: X Oyj

Tilikausi päättyy 31.12.2011 yritys X Oyj:n osalta, ja johto saa tilinpäätöksen luonnoksen valmiiksi 22.2.2012. Hallitus käsittelee tilinpäätöksen 15.3.2012 ja hyväksyy sen julkistettavaksi. X Oyj julkaisee ennakkotiedotteen tuloksestaan ja muusta tilinpäätösinformaatiosta 16.3.2012. Tilinpäätös on osakkeenomistajien yms. saatavilla 23.3.2012. Yhtiökokous käsittelee ja vahvistaa tilinpäätöksen 6.5.2012. Vahvistettu tilinpäätös toimitetaan rekisteriviranomaisille 10.5.2012. 

Tilinpäätös on hyväksytty julkaistavaksi 15.3.2012, kun X Oyj:n hallitus sen hyväksyi julkistettavaksi.

Joskus tilinpäätös joudutaan esittämään hyväksyttäväksi hallintoneuvostolle tai muulle elimelle, joka kostuu ainoastaan muista kuin toimivaan johtoon kuuluvista henkilöistä. Tässä tapauksessa tilinpäätös on hyväksytty, kun johto hyväksyy sen esittämisen hallintoneuvostolle. 

Esimerkki: Y Oyj

Y Oyj:n johto hyväksyy tilinpäätöksen esittämisen hallintoneuvostolle 14.3.2012. Hallintoneuvostossa istuu vain toimivaan johtoon kuulumattomia henkilöitä, mutta siihen saattaa kuulua henkilöstön tai muiden ulkopuolisten sidosryhmien edustajia. 20.3.2012 hallintoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen ja se on julkisessa jakelussa 30.3.2012. Yhtiökokouksessa 26.5.2012 tilinpäätös vahvistetaan ja toimitetaan seuraavana päivänä rekisteriviranomaisille. 

Tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi 14.3.2012, jolloin johto hyväksyi sen esitettäväksi hallintoneuvostolle.

Raportointikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin kuuluvat kaikki tapahtumat siihen saakka, kunnes tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi. On siis mahdollista, että julkisuuteen on jo annettu tieto tuloksesta tai muuta tietoa tilinpäätöksestä ennen em. tapahtumaa. (Haaramo, 2012).

Oikaisutarvetta aiheuttavat tapahtumat

Jos saadaan relevanttia tietoa koskien edellisen tilikauden tilinpäätöstä, on tilinpäätöksen lukuja Haaramon (2012) mukaan oikaistava. Oikaisutarvetta aiheutuu esimerkiksi seuraavista tapahtumista:

- Oikeuden päätös, joka vahvistaa yrityksellä olleen jo raportointikauden päättymispäivänä olemassa oleva velvoite.
- Uusi informaatio osoittaa, että jonkin omaisuuserän arvo oli alentunut jo ennen raportointikauden päättymistä.
- Asiakkaan konkurssin takia myyntisaamisten arvoa kirjanpidossa on oikaistava.
- Vaihto-omaisuuden uudelleenarvostaminen esimerkiksi, jos hyödykkeiden hankintameno on määritelty vasta raportointikauden jälkeen.
- Oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite suorittaa voitto-osuuksia tai bonuksia. 
- Jos havaitaan virhe tai väärinkäytös, joka osoittaa tilinpäätöksen virheellisyyden.

Tilinpäätöstä ei oikaista, jos uusi tieto koskee alkaneen tilikauden tilannetta tai tapahtumia. 

Osingonjakovelka

IAS 10 ottaa kantaa myös siihen, koska osingonjakovelka voidaan kirjata. Raportointikauden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset osingon jakamisesta oman pääoman ehtoisten instrumenttien haltijoille eivät aiheuta velvoitetta kirjata osinkoja taseeseen velaksi raportointikauden päättymispäivälle. (Vehmanen, 2012). 

Jos osingonjakopäätös tehdään tilikauden päättymisen jälkeen, mutta ennen tilinpäätöksen hyväksymistä julkistettavaksi, ei osinkoja saa merkitä velaksi. Tällaiset osingot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Haaramo, 2012).      

Lähteet:

Virpi Haaramo: Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö - IFRS raportointi (SanomaPro, 2012)
Petri Vehmanen: luentomateriaali 2012 kurssilla Laskentatoimen teoria ja IFRS I

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti