keskiviikko 19. joulukuuta 2012

Kauppatieteiden pääsykoe 2013

Vuoden 2013 kauppatieteiden yhteisvalinnan pääsykoekirjat on julkaistu:

Johtaminen ja markkinointi
Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana, Talentum, 2012 (ilmestyy joulukuussa).

Laskentatoimi ja rahoitus
Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011.

Kansantaloustiede
Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, 2012.

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Kallio, Markku – Korhonen, Pekka – Salo, Seppo: Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä, 3. uudistettu painos, Hakapaino Oy, 2003 tai uudempi.

Vuoden 2013 valintakokeessa ei ole aineistokoe-osuutta. Toisena muutoksena on kirjojen väheneminen yhdellä, kun johtaminen ja markkinointi on yhdistetty samaan kirjaan. Sen sijaan vanhalla, tutulla linjalla jatkaa laskentatoimen ja rahoituksen kirja, kansantaloustieteen kirja ja taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien kirja. Viimeksi mainittu oli poissa pääsykoekirjojen valikoimasta jonkin aikaa, mutta on taas ollut mukana ainakin viime vuonna. 

Näyttäisi siis siltä, että matemaattisuudesta on tänä vuonna hyötyä pääsykokeissa. Tokikaan laskentatoimen ja rahoituksen tehtävät eivät ole matemaattisesti haastavia, vaan vaativat enemmänkin laskentasääntöjen osaamista, kuten kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteiden ymmärtämistä, investointilaskentasääntöjen hallintaa, katetuottolaskennan osaamista, erilaisten taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavojen muistamista sekä rahoituksen peruslaskelmien osaamista. 

Taloustieteen oppikirja on mielestäni perustavaa laatua oleva kauppatieteiden kirja, jonka sisältö käydään läpi taloustieteen peruskurssilla. Kirjan lukemista voisin suositella kaikille, vaikka eivät kauppatieteitä opiskelisikaan. Osa asioista on matemaattisesti haastavampia kuin laskentatoimen ja rahoituksen osiossa. Muutenkin kirja on haastavampi varsinkin, jos sitä lähtee aivan kylmiltään lukemaan. Aluksi se varmasti vaikuttaa vaikealta ja tämän kirjan asioiden osaaminen on tärkeää, jos mielii onnistua pääsykokeissa, sillä johtamisen ja markkinoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen kirjojen asiat ovat helpommin omaksuttavissa. 

Taloustieteen kirjasta on hallittava ainakin hinnanmuodostus sekä kysyntään ja tarjontaan liittyvät asiat, joustot, erilaiset hyödykkeet, tuotantofunktio, kansantalouden tilinpitoon liittyvät asiat sekä paljon muuta. Tästä kirjasta saa haastavia kysymyksiä aikaiseksi ja asioita ulkoa opettelemalla ei pääse pitkälle, vaan ymmärtäminen on tärkeämpää. 

Matemaattisesti haastavin kirja on tietenkin Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä. Jos matematiikka ei ole vahvin puolesi, tämän kirjan kanssa saat viihtyä ennen pääsykoetta ja opetella laskemaan. Ennen pääsykoekirja oli viisi, mutta nyt vain neljä, joten tämän osin jättäminen väliin ei enää taida olla toimiva ratkaisu. Kirjan sisällön osaaminen vaatii talousmatematiikan perusteiden, tilastotieteen perusteiden ja päätösongelmien systeemianalyysin osaamista. 

Johtamisen ja markkinoinnin kirjaa en ole nähnyt, enkä siitä mitään tiedä. Positiiviseksi kehitykseksi kuitenkin näen sen, että suuria tunteita herättänyt strategisen markkinoinnin kirjasarja on jäänyt historiaan. Jos johtamisen ja markkinoinnin kirja on perinteinen alan kirja ja kysymykset noudattelevat perinteistä kaavaa, on tämän kirjan ulkoa opetteleminen tärkeää. On myös muistettava, että kysymyksiä voi tulla kirjan kuvioista ja kaavioista. Tämän kirjan osaaminen pääsykokeessa on välttämätön, mutta ei riittävä ehto pääsykokeissa menestymisessä, sillä muutkin varmasti hallitsevat tämän osion. 

Kuten jo todettua, valintakoekirjat vaikuttavat tänä vuonna haastavammilta kuin aikaisempina vuosina sen takia, että kirjoja on yksi vähemmän. Toisaalta luettavaa on vähemmän, mutta matemaattinen osaaminen ja hahmottaminen korostuvat entisestään. Johtamisen ja markkinoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen kirjat on ainakin osattava kuin vettä vain. Haastavampiin kirjoihin kannattaa mielestäni panostaa hurjasti, koska ne ratkaisevat vuoden 2013 valintakokeessa eniten. Tämä on tietenkin huono uutinen niille, jotka eivät ole niin matemaattisesti orientoituneita ja suunnittelevat lukevansa pääaineenaan esimerkiksi markkinointia tai johtamista. Teille on tulossa raskas kevät.

Omat vinkkini pääsykokeisiin lukemiseen

Monet käyvät valmennuskurssin pääsykokeisiin valmistautuessa, vaikka toki asioiden opetteleminen itse on myös mahdollista. Joka tapauksessa lukusuunnittetelman laatiminen ja noudattaminen on tärkeää. 

Pelkkä kirjojen lukeminen ei ainakaan minulla toimi. Minä kirjoittelin itse tiivistelmiä kirjoista ja piirtelin miellekarttoja. Kirjoittamiani tiivistelmiä nauhoitin ja kuuntelin niitä korvakuulokkeilla mm. töissä ollessani. Keinoja on niin monia. Tärkeintä on oma halu ja motivaatio. Aina ei huvita lukea, mutta ajattele sitä hetkeä, kun unelmasi toteutuu ja saat hyväksymiskirjeen yliopistosta. Jos todella haluat sitä, kannattaa tässä hetkessä panostaa opiskeluun. Minä psyykkasin itseäni esimerkiksi siten, kun kuljin usein yliopiston ohi, niin ajattelin, että tuossa on tuleva opiskelupaikkani. Näin sain intoa lukea entistä enemmän. Sinänsä kirjojen ulkoa opetteleminen on minusta kaikista typerintä, mitä ihminen voi tehdä, mutta pääsykokeissa se vain oli pakollista. Tämäkin tilanne on tosin tänä vuonna erilainen kuin mitä se oli omana aikanani. Nyt tarvitaan vielä enemmän asioiden ymmärtämistä. Tsemppiä luku-urakkaan ja onne matkallasi kauppatieteiden ylioppilaaksi eli kylteriksi!

Vaaralliset työyhdistelmät

Vaarallinen työyhdistelmä on esimerkiksi tilintarkastus-maailmasta tuttu termi. Vaarallinen työyhdistelmä on esimerkiksi sellainen, jossa työntekijä saa itse suorittaa tehtävän ja sen jälkeen hyväksyä sen. Kyseessä ovat siis sellaiset peräkkäiset työvaiheet, joissa on väärinkäytöksen riski. Tällaiset riskit pitäisi pyrkiä havaitsemaan ennalta ja näin ehkäisemään niitä. Sisäisellä valvonnalla on tässä suuri rooli, mutta myös tilintarkastajilla. 

Väärinkäytöksen riskejä sisältyy esimerkiksi käteisen rahan käsittelyyn liittyviin prosesseihin ja laskujen hyväksymiseen ja maksamiseen. Kavallusrikokset tulevat usein esiin, kun epäselvän tapahtuman takia käynnistetään tarkempi tilintarkastus. 

Työntekijöiden tekemät kavallukset

Kavallukset tekee usein luottohenkilö, jolla on paljon vastuuta. Kavallusten kierre saattaa alkaa pienestä, mutta paisua suureksi vyyhdiksi, kuten on käynyt esimerkiksi tässä tapauksessa, jossa työntekijä on saattanut viedä 2000-luvun aikana yritykseltä jopa miljoona euroa. Mielenkiintoista onkin, miten tilanne on voinut jatkua kauan ja jäädä silti huomiotta? 

Toinen esimerkki pitkään jatkuneista väärinkäytöksistä on tämä, jossa talouspäällikkö siirsi tileilleen yli puoli miljoonaa euroa usean vuoden aikana. Talouspäällikkö oli päässyt itsenäisesti hoitamaan kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja laskujen maksua, jonka lisäksi hänellä oli pankkitilien käyttöoikeudet. Tekijä oli onnistunut piilottamaan asiattomat maksut yrityksen kuluiksi. 

Väärinkäytöksen riski kasvaa, kun kyseessä on pieni yritys, jossa yhdelle ihmiselle annetaan paljon valtaa ja vastuuta asioiden hoitamisessa, kontrolleja ei ole, eikä kukaan valvo tekemistä.

Tässä kolmannessa viimeaikaisessa tapauksessa työntekijä oli tehnyt jopa yli 10.000 euron kertasiirtoja itselleen useaan otteeseen saaden hyödyksi lähes puoli miljoonaa euroa. Näin suuria summia ei kuitenkaan oltu heti huomattu päivittäisten satojen maksusuoritusten joukosta.

Tilintarkastajan vastuu

Vastuu toiminnan sisäisen tarkastuksen organisoinnista on yrityksen johdolla. Siitä huolimatta myös tilintarkastajilla on vastuu väärinkäytösten mahdollisuuksien ja vaarallisten työyhdistelmien havaitsemisessa. Tilintarkastajia on jopa tuomittu maksamaan korvauksia yrityksille tapahtuneiden kavallusten johdosta. Korvausvelvollisuus voi syntyä, vaikka hyvää tilintarkastustapaa olisi noudatettu, ja vaikka johto olisi laiminlyönyt omat sisäiset kontrollinsa.  

Esimerkiksi vuonna 2008 Itä-Suomen Hovioikeus määräsi tilintarkastajat korvaamaan 6.000 euroa yritykselle, koska yrityksen reskontranhoitaja oli kavaltanut rahaa tekaistuilla laskuilla tai kokonaan ilman tositteita. Yhtiö vaati tilintarkastajia korvaamaan koko kavalletun summan, yli 111.000 euroa. Hovioikeuden mukaan hyvää tilintarkastustapaa ei oltu täysin noudatettu. Tilintarkastajat olivat menetelleet huolimattomasti, koska eivät olleet raportoineet riittävän tehokkaasti havaitsemiaan puutteita yhtiön johdolle.

Vaarallisten työyhdistelmien torjuminen

Yrityksen pitää siis järjestää sisäinen valvontansa niin, että vaaralliset työyhdistelmät havaitaan. Myös tilintarkastajien tavoitteena on havaita vaarallisia työyhdistelmiä ja niihin liittyviä väärinkäytöksiä. Tärkeää on esimerkiksi järjestää ostolaskutusprosessi siten, että sama henkilö ei voi hyväksyä laskua ja myös maksaa sitä. Ehkäiseviin kontrolleihin kuuluu myös mm. käyttöoikeuksien, käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnointi ja ostoprosessin kotrollointi (kenellä on oikeus tilata, mitä on oikeus tilata, kuinka suurella summalla on oikeus tilata).

tiistai 18. joulukuuta 2012

Laskentatoimen tietojärjestelmät

Tässä lyhyt katsanto kurssin "Accounting Information Systems" antiin. Kurssilla parasta oli päästä opettelemaan SAP:n käyttöä, mikä merkitsi paluuta TAMKin penkille, sillä SAP-harjoitukset järjestettiin TAMKilla. Yliopistolla ei ole mahdollista päästä kyseistä ohjelmaa opettelemaan, joten yhteistyö oppilaitosten välillä on todella hieno asia. 

SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Aktiengesellschaft, englanniksi Systems, Applications and Products in Data Processing) on siis saksalainen ohjelmistoyhtiö ja toiminnanohjausjärjestelmissä (ERP, Enterprise Resource Planning) markkinajohtaja maailmassa. 

SAP-ohjelmiston käyttöä opettelimme kuudella kerralla, jonka lisäksi teimme harjoitustyön oppimistamme asioista. Kurssi siis tarjosi pintaraapaisun SAP:n monipuoliseen maailmaan. Kävimme läpi mm. tuotetietojen, toimittajan ja asiakkaat perustamisen, osto- ja myyntiprosessit, osto- ja myyntireskontran sekä joidenkin raporttien tuottamista ja tietojen hakemisen järjestelmästä. Monimutkainenhan tuo SAP on, sillä sieltä löytyy niin monta erilaista moduulia. Tosin tavallisesti käyttäjät keskittyvät vain johonkin hieman kapeampaan osa-alueeseen, eikä heillä ole käyttöoikeuksia kaikkeen SAP:n sisältöön.

Laskentatoimen informaatiojärjestelmät

Laskentatoimen informaatiojärjestelmät (Accounting Information Systems, AIS) tarkoittaa yleisellä tasolla järjestelmää, joka kokoaa dataa, varastoi sitä ja yhdistelee sitä muiden ulkoisten ja sisäisten informaationlähteiden kanssa, ja näin tuottaa raportteja johdon päätöksenteon tueksi. Eri sidosryhmien tarpeet vaikuttavat datan ja informaation laatuvaatimuksiin. (Neely&Cook 2011.)

Gelinas et al (2005) suosittelivat määritelmäksi, että AIS on johdon informaatiojärjestelmien alajärjestelmä, jonka tarkoitus on kerätä, prosessoida ja raportoida informaatiota taloudelliseen tapahtumiin liittyen. Boczko (2007, s. 13) summaa laskentatoimen informaatiojärjestelmien tärkeimmäksi ominaisuudeksi sen, että ne tuottavat hyödyllistä informaation päätöksentekijöille (esim. yrityksen johto, sijoittajat, tilintarkastajat ja ulkopuoliset hallintoelimet, kuten verohallinto).

ERP

ERP-järjestelmät ovat ohjelmistoja, joiden tarkoitus on automatisoida monia perusprosesseja, yhdistellä informaatiota organisaation sisällä ja poistaa kalliita linkkejä tietokonejärjestelmien väliltä, joiden ei ollut koskaan tarkoitus kommunikoida keskenään (Hirt&Swanson 1999).

Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ERP-järjestelmät ovat edelleen nuoria. Niiden tutkiminen on haastavaa niiden monimutkaisuuden vuoksi. Tulevaisuuden fokuksena on tutkia, miten ja miksi tällaiset järjestelmät tuovat lisäarvoa yrityksille ja taloudelle. 

Grabski et al (2009) ovat tutkineet ERP-järjestelmiä erityisesti johdon laskentatoimen kannalta. Heidän mukaansa menestystekijöitä ERP-järjestelmän implementoinnissa ovat projektinhallinta, muutoksen johtaminen, liiketoiminnan ja ERP:n välinen toimiva yhteys, sisäinen valvonta, konsultointi ja suunnittelu. Syitä implementoinnin epäonnistumiseen taas olivat prosessin epäonnistuminen (aika- ja budjettiongelmat), informaatiojärjestelmän vastaamattomuus käyttäjien odotuksiin sekä vuorovaikutusongelmat (käyttäjien suhtautuminen on negatiivista). 

ERP:n implementoinnilla ei nähty olevan paljoa vaikutusta johdon laskentatoimeen ja kontrollointiin, mutta työntekijöiden toimenkuva kehittyy enemmän konsultoinnin suuntaan. ERP-järjestelmiltä odotetaan mm. kustannussäästöjä, mutta jos järjestelmä yritetään sovittaa olemassa olevien liiketoimintaprosessien päälle, saattaa seurata epäonnistuminen.

ERP-järjestelmän implementoinnissa on tärkeää ottaa johdon laskentatoimen raportteja tuottavat työntekijät mukaan projektiin. Myös koulutus ja jälkitarkkailu nähtiin tärkeinä osina onnistunutta projektia. Selkeiden tavoitteiden asettaminen oli iso osa onnistumista, samoin osaavien ulkoisten konsulttin käyttäminen sopivassa suhteessa. 

ERP:n implementoinnilla oli suuri vaikutus siihen, miten taloushallinnon raportteja tuottavien työtehtävät muuttuivat. Aikaisemmin aika kului suurelta osin datan keräämiseen, kun implementoinnin jälkeen siihen mennyt aika väheni dramaattisesti ja työ muuttui enemmän datan analysoinniksi ja proaktiiviseksi päätöksenteoksi. Myös näiltä työntekijöiltä vaaditut taidot muuttuivat hieman. Esimerkiksi hyvät kommunikaatiotaidot (esim. esittämistaidot, vuorovaikutustaidot ja myyntitaito) korostuivat. Lisäksi vaadittiin enemmän johtamisosaamista sekä päätöksentekoon, analysointiin ja suunnitteluun liittyvää osaamista. Toki myös tekninen osaaminen on edelleen tärkeää, mutta liiketoiminnan ja sen prosessien ymmärtäminen on entistä merkittävämpää. 

Toiminnanohjausjärjestelmiä implementoidessa on siis muistettava, että vaikka niistä voidaan saada hyötyjä, ei uudelta järjestelmältä kannata odottaa liikaa. Implementointi vie aikaa ja on myös kallista. Toisaalta voidaan saada kustannussäästöjä tehokkuuden parantuessa tai raportoinnin laadun ja nopeuden parantuessa. 

torstai 6. joulukuuta 2012

Suomi - erinomainen asuinpaikka

Vuosi sitten olin Bangkokissa Suomen itsenäisyyspäivänä. Vietin Kaakkois-Aasiassa yhteensä seitsemän kuukautta. Kaukana piti käydä, jotta näkee paremmin lähelle. 

Reissun jälkeen on taas arvostanut asioita, jotka Suomessa ovat loistavasti. Meillä on sosiaaliturva, josta ei monissa maissa osata edes haaveilla. Suomessa köyhimmätkin kuuluvat maailman mittakaavassa rikkaimpien joukkoon. Tämä on hyvä muistaa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ei ole varaa ostaa uusinta Nokian puhelinta, vaan joutuu tyytymään edullisempaan malliin. Samaan aikaan joku tonkii jossain jätteitä, jotta saisi edes jotain syötävää.

Koulutus on Suomessa maksutonta. Täällä me emme ymmärrä, että asia ei ole näin edes useimmissa rikkaissa länsivaltioissa. Samoin kouluruoka on maksutonta koululaisille. Korkea-asteella siitä joutuu muutaman euron maksamaan, mutta valtio tukee tätäkin nautintoa.

Suomessa asiat toimivat. Infrastruktuuri on huipputasoa verrattuna moniin maihin, vaikkapa Laosin maaseutuun. Julkinen liikenne on kohtalaisen tehokkaasti järjestetty. Esimerkiksi Kambodzan pääkaupungissa, 1,5 miljoonan asukkaan Phnom Penhissä ei ole lainkaan julkista liikennettä. 

Byrokratia on Suomessa erittäin alhainen verrattuna Malesiaan, jossa jo pelkkä kursseille ilmoittautuminen maksoi vaivan hakea useampia eri nimikirjoituksia ja leimoja kurssi-ilmoittautumislomakkeeseen. Korruption määrää tutkittaessakin me olemme valiojoukkoa. Suomessa et pääse liikennepoliisin kynsistä maksamalla paria vaivaista kymppiä kuten esimerkiksi Malesiassa, jossa voit huoletta ajaa humalassa tai ylinopeutta.

Suomi on turvallinen valtio. Yli 60 vuotta olemme saaneet elää rauhassa ilman sotia. Toista se on vaikka Vietnamissa, jossa vielä vajaat 40 vuotta sitten sodittiin, ja edelleen saa pelätä astuvansa miinaan. Siellä sotien aikana kylvetyt myrkyt vaikuttavat tänäkin päivänä syntyviin lapsiin.

Kaiken valittamisen ja epäkohtien etsimisen lomassa on hyvä pysähtyä edes joskus miettimään, kuinka hyvin asiat ovatkaan. Näiden mietteiden siivittäminä tahdon kiittää niitä, jotka ovat Suomen itsenäisyyden säilyttäneet ja maan rakentaneet tuhkasta. Hyvää syntymäpäivää, Suomi.