keskiviikko 19. joulukuuta 2012

Kauppatieteiden pääsykoe 2013

Vuoden 2013 kauppatieteiden yhteisvalinnan pääsykoekirjat on julkaistu:

Johtaminen ja markkinointi
Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana, Talentum, 2012 (ilmestyy joulukuussa).

Laskentatoimi ja rahoitus
Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011.

Kansantaloustiede
Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, 2012.

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Kallio, Markku – Korhonen, Pekka – Salo, Seppo: Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä, 3. uudistettu painos, Hakapaino Oy, 2003 tai uudempi.

Vuoden 2013 valintakokeessa ei ole aineistokoe-osuutta. Toisena muutoksena on kirjojen väheneminen yhdellä, kun johtaminen ja markkinointi on yhdistetty samaan kirjaan. Sen sijaan vanhalla, tutulla linjalla jatkaa laskentatoimen ja rahoituksen kirja, kansantaloustieteen kirja ja taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien kirja. Viimeksi mainittu oli poissa pääsykoekirjojen valikoimasta jonkin aikaa, mutta on taas ollut mukana ainakin viime vuonna. 

Näyttäisi siis siltä, että matemaattisuudesta on tänä vuonna hyötyä pääsykokeissa. Tokikaan laskentatoimen ja rahoituksen tehtävät eivät ole matemaattisesti haastavia, vaan vaativat enemmänkin laskentasääntöjen osaamista, kuten kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteiden ymmärtämistä, investointilaskentasääntöjen hallintaa, katetuottolaskennan osaamista, erilaisten taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavojen muistamista sekä rahoituksen peruslaskelmien osaamista. 

Taloustieteen oppikirja on mielestäni perustavaa laatua oleva kauppatieteiden kirja, jonka sisältö käydään läpi taloustieteen peruskurssilla. Kirjan lukemista voisin suositella kaikille, vaikka eivät kauppatieteitä opiskelisikaan. Osa asioista on matemaattisesti haastavampia kuin laskentatoimen ja rahoituksen osiossa. Muutenkin kirja on haastavampi varsinkin, jos sitä lähtee aivan kylmiltään lukemaan. Aluksi se varmasti vaikuttaa vaikealta ja tämän kirjan asioiden osaaminen on tärkeää, jos mielii onnistua pääsykokeissa, sillä johtamisen ja markkinoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen kirjojen asiat ovat helpommin omaksuttavissa. 

Taloustieteen kirjasta on hallittava ainakin hinnanmuodostus sekä kysyntään ja tarjontaan liittyvät asiat, joustot, erilaiset hyödykkeet, tuotantofunktio, kansantalouden tilinpitoon liittyvät asiat sekä paljon muuta. Tästä kirjasta saa haastavia kysymyksiä aikaiseksi ja asioita ulkoa opettelemalla ei pääse pitkälle, vaan ymmärtäminen on tärkeämpää. 

Matemaattisesti haastavin kirja on tietenkin Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä. Jos matematiikka ei ole vahvin puolesi, tämän kirjan kanssa saat viihtyä ennen pääsykoetta ja opetella laskemaan. Ennen pääsykoekirja oli viisi, mutta nyt vain neljä, joten tämän osin jättäminen väliin ei enää taida olla toimiva ratkaisu. Kirjan sisällön osaaminen vaatii talousmatematiikan perusteiden, tilastotieteen perusteiden ja päätösongelmien systeemianalyysin osaamista. 

Johtamisen ja markkinoinnin kirjaa en ole nähnyt, enkä siitä mitään tiedä. Positiiviseksi kehitykseksi kuitenkin näen sen, että suuria tunteita herättänyt strategisen markkinoinnin kirjasarja on jäänyt historiaan. Jos johtamisen ja markkinoinnin kirja on perinteinen alan kirja ja kysymykset noudattelevat perinteistä kaavaa, on tämän kirjan ulkoa opetteleminen tärkeää. On myös muistettava, että kysymyksiä voi tulla kirjan kuvioista ja kaavioista. Tämän kirjan osaaminen pääsykokeessa on välttämätön, mutta ei riittävä ehto pääsykokeissa menestymisessä, sillä muutkin varmasti hallitsevat tämän osion. 

Kuten jo todettua, valintakoekirjat vaikuttavat tänä vuonna haastavammilta kuin aikaisempina vuosina sen takia, että kirjoja on yksi vähemmän. Toisaalta luettavaa on vähemmän, mutta matemaattinen osaaminen ja hahmottaminen korostuvat entisestään. Johtamisen ja markkinoinnin sekä laskentatoimen ja rahoituksen kirjat on ainakin osattava kuin vettä vain. Haastavampiin kirjoihin kannattaa mielestäni panostaa hurjasti, koska ne ratkaisevat vuoden 2013 valintakokeessa eniten. Tämä on tietenkin huono uutinen niille, jotka eivät ole niin matemaattisesti orientoituneita ja suunnittelevat lukevansa pääaineenaan esimerkiksi markkinointia tai johtamista. Teille on tulossa raskas kevät.

Omat vinkkini pääsykokeisiin lukemiseen

Monet käyvät valmennuskurssin pääsykokeisiin valmistautuessa, vaikka toki asioiden opetteleminen itse on myös mahdollista. Joka tapauksessa lukusuunnittetelman laatiminen ja noudattaminen on tärkeää. 

Pelkkä kirjojen lukeminen ei ainakaan minulla toimi. Minä kirjoittelin itse tiivistelmiä kirjoista ja piirtelin miellekarttoja. Kirjoittamiani tiivistelmiä nauhoitin ja kuuntelin niitä korvakuulokkeilla mm. töissä ollessani. Keinoja on niin monia. Tärkeintä on oma halu ja motivaatio. Aina ei huvita lukea, mutta ajattele sitä hetkeä, kun unelmasi toteutuu ja saat hyväksymiskirjeen yliopistosta. Jos todella haluat sitä, kannattaa tässä hetkessä panostaa opiskeluun. Minä psyykkasin itseäni esimerkiksi siten, kun kuljin usein yliopiston ohi, niin ajattelin, että tuossa on tuleva opiskelupaikkani. Näin sain intoa lukea entistä enemmän. Sinänsä kirjojen ulkoa opetteleminen on minusta kaikista typerintä, mitä ihminen voi tehdä, mutta pääsykokeissa se vain oli pakollista. Tämäkin tilanne on tosin tänä vuonna erilainen kuin mitä se oli omana aikanani. Nyt tarvitaan vielä enemmän asioiden ymmärtämistä. Tsemppiä luku-urakkaan ja onne matkallasi kauppatieteiden ylioppilaaksi eli kylteriksi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti