maanantai 4. helmikuuta 2013

IAS 23 Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menojen käsittelyn pääperiaate on, että "vieraan pääoman menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, muodostavat osan kyseisen omaisuuserän hankintamenosta. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi."

Vieraan pääoman menot ovat esimerkiksi korkomenoja, joita syntyy varojen lainaamisen yhteydessä. Ehdot täyttävä omaisuuserä on sellainen, jonka saattaminen valmiiksi sille aiottua käyttöä tai myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Olosuhteista riippuen esimerkiksi vaihto-omaisuus, tuotantolaitokset, voimalaitokset, aineettomat hyödykkeet ja sijoituskiinteistöt voivat olla ehdot täyttäviä omaisuuseriä. 

Kirjaaminen tapahtuu siten, että aktivoidaan ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa. 

Ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi aiheutuvat vieraan pääoman menot ovat sellaisia, jotka olisi vältetty, jos ehdot täyttävästä omaisuuserästä aiheutuneet menot eivät olisi toteutuneet. 

Kun yhteisö lainaa varoja jonkin ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimista varten, sen on määritettävä aktivoitavissa olevat vieraan pääoman menot siten, että ne ovat kyseisestä lainasta toteutuneet vieraan pääoman menot miinus näiden varojen tilapäisestä sijoittamisesta mahdollisesti saadut sijoitustuotot. 

Kun yhteisön yleisesti lainaamia varoja käytetään ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimiseen, sen on määritettävä aktivoitavissa olevat vieraan pääoman menot siten, että ne ovat omaisuuserästä aiheutuneet menot kertaa rahoituskerroin.

Rahoituskerroin on niiden vieraan pääoman menojen painotettu keskiarvo, jotka johtuvat yhteisöllä kauden aikana olevista lainoista ilman niitä lainoja, jotka on otettu jonkin ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimista varten. 

Yhteisö aktivoi vieraan pääoman menot osana ehdot täyttävän omaisuuserän hankintamenoa aloituspäivästä lukien. Aloitupäivä on se, jona ensimmäisen kerran kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
- omaisuuserästä syntyy menoja, 
- syntyy vieraan pääoman menoja,
- suoritetaan toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä omaisuuserän saattamiseksi sille aiottua käyttätarkoitusta tai myyntiä varten.

Kun kyse ei ole ehdot täyttävästä vieraan pääoman erästä, kulut kirjataan kyseiselle tilikaudelle. 

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti