tiistai 8. tammikuuta 2013

Laskentatoimi ja rahoitus, osa 3

Tämä teksti perustuu kauppatieteiden pääsykoetta varten tekemiini muistiinpanoihin laskentatoimen ja rahoituksen pääsykoekirjasta. Kyseessä on tietenkin vanha painos, mutta asiat tuskin ovat muuttuneet oleellisesti.

Johdon laskentatoimi

Laskentatoimi jaetaan usein kahteen eri näkökulmaan:
•    rahoituksen laskentatoimi
•    johdon laskentatoimi

Rahoituksen laskentatoimea eli ulkoista laskentatoimea ohjaavat ohjeet, suositukset ja lainsäädäntö. Se tuottaa informaatiota yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille.

Johdon laskentatoimi eli sisäinen laskentatoimi taas avustaa yrityksen johtoa päätöksenteossa. Johdon laskentatoimi on relevantin tiedon tunnistamista, luomista, esittelyä, tulkintaa ja käyttöä yrityksessä.

Kustannuslaskenta puolestaan mittaa ja raportoi tietoa yrityksen resurssien hankinnasta ja käytöstä. Se tuottaa tietoa sekä rahoittajan että johdon laskentatoimen tarpeita varten.

Johdon laskentatoimi pohtii yrityksen strategiaa, toimintojen suunnittelua ja valvontaa, päätöksentekoa, resurssien tehokasta käyttöä, toiminnan parantamista ja arvojen vahvistamista sekä aineellisten ja aineettomien varojen turvaamista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti