tiistai 5. helmikuuta 2013

IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat

IAS 37 käsittelee varauksia, ehdollisia velkoja ja ehdollisia varauksia, jotta niihin sovellettaisiin asianmukaisia kirjauskriteerejä ja arvostusperiaatteita.

Velka on olemassa oleva velvoite siirtää taloudellista hyötyä pois yhteisöstä tulevaisuudessa. Varaus on velka, jonka toteutumisajankohta tai toteutuva määrä on epävarma. Varaukset on erotettava muista veloista tämän epävarmuuden takia. Esimerkiksi siirtovelkojen osalta määrä ja toteutumisajankohta ovat joskus epävarmoja,  mutta epävarmuus on yleensä paljon pienempi kuin varausten osalta. 

Varaukset on erotettava myös ehdollisista veloista, koska varaukset on merkittävä taseeseen, mutta ehdollisia velkoja ei merkitä taseeseen velaksi. 

Ehdollinen velka on mahdollinen velka, joka siis toteutuu tai ei toteudu tulevaisuudessa. Ehdollinen velka voi myös olla olemassa oleva velvoite, jota ei merkitä taseeseen, koska ei ole todennäköistä, että taloudellista hyötyä ilmentäviä voimavaroja siirtyy pois yhteisöstä tai velvoitteen suuruus ei ole määritettävissä luotettavasti.

Kaikkien varausten toteumisajankohta ja määrä ovat epävarmoja, joten ne ovat tässä mielessä ehdollisia. IAS 37 -standardissa ehdollisiksi kutsutaan varoja ja velkoja, joita ei merkitä taseeseen, koska niiden olemassaolo varmistuu vasta kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole täysin yhteisön määräysvallassa toteutuu tai jää toteutumatta tai kyseessä on velka, joka ei täytä kirjaamisedellytyksiä.

Kirjaaminen

Varaus on merkittävä taseeseen vain, kun: 
a) Yhteisölle on syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite;
b) On todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellisen hyödyn siirtämistä pois yhteisöstä; ja
c) Velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti.

Oikeudellinen velvoite johtuu sopimuksesta, lainsäädännöstä tai muusta oikeudellisesta toimesta. Tosiasiallinen velvoite syntyy, jos yhteisö on osoittanut toisille osapuolille vakiintuneen toimintatavan, julkistettujen toimintaperiaatteiden tai yksityiskohtaisen ilmoituksen perusteella, että se hoitaa tiettyjä velvollisuuksia ja on näin antanut perusteen odottaa, että se täyttää nämä velvollisuudet.

Ehdollista velkaa ei saa merkitä taseeseen, vaan yleensä se ilmoitetaan liitetietona. 

Arvostaminen

Varauksen arvostamisessa käytetään parasta arviota velvoitteen täyttämisen aiheuttamista menoista raportointikauden päättymispäivänä. Varausta tehtäessä joudutaan huomioimaan riskit ja  epävarmuustekijät. 

Varauksia on tarkasteltava aina raportointikauden päättymispäivänä. Niitä on oikaistava kuvaamaan senhetkistä parasta arviota. Jos ei enää ole todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää voimavarojen siirtymistä pois yhteisöstä, varaus on peruutettava.   

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti