torstai 7. helmikuuta 2013

IAS 40 Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjä käsittelee IAS 40. Omassa käytössä olevia kiinteistöjä taas koskee IAS 16. 

Sijoituskiinteistöä pidetään vuokratuoton tai omaisuuden arvonnousun tai näiden molempien takia, kuten monia muitakin sijoituskohteita. Sijoituskiinteistö kerryttää rahavirtoja paljolti yhteisön muista omaisuuseristä riippumatta. Tässä on keskeinen ero verrattaessa sijoituskiinteistöä omassa käytössä oleviin kiinteistöihin. 

Sijoituskiinteistöjä ovat esimerkiksi maa-alueet, joita pidetään pitkäaikaisen arvonnousun vuoksi tai toistaiseksi määrittelemätöntä vastaista käyttöä varten. Tällöin ei yleensä ole kyse tavanomaisessa liiketoiminnassa lyyellä aikavälillä myytäväksi tarkoitetusta omaisuudesta.

Sijoituskiinteistöjä ovat myös rakennukset, jotka ovat tyhjillään, mutta jotka on tarkoitus antaa vuokralle ja kiinteistöt, joita parhaillaan rakennetaan tai kunnostetaan sijoituskiinteistöinä käytettäväksi.

Kirjaaminen

Sijoituskiinteistö merkitään omaisuudeksi taseeseen vain, jos on todennäköistä, että siihen liittyvä vastainen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja sijoituskiinteistön hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. 

Sijoituskiinteistö arvostetaan transaktiomenot sisältävään hankintamenoon. Esimerkiksi ostetun sijoituskiinteistön hankintameno sisältää sisältää ostohinnan lisäksi hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen yhteisö valitsee tilinpäätöksen laatimisperiaatteeksi joko käyvän arvon mallin tai hankintamenomallin. Valinta koskee kaikkia sijoituskiinteistöjä.

Käyvän arvon mallia käytettäessa arvon muutoksesta syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jona se on syntynyt. On huomattava, että käyvän arvon malli eroaa uudelleenarvostusmallista. Jälkimmäisessä hankintamenoon perustuvan arvon ylittävät kirjanpitoarvon lisäykset kirjataan laajan tuloksen kautta oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon. Käyvän arvon mallissa taas kaikki käyvän arvon muutoksesta johtuvat voitot ja tappiot on kirjattava tulosvaikutteisesti.

Jos markkinat eivät toimi, käyvän arvon luotettava määrittäminen voi olla haastavaa. Lähtökohtainen oletus on, että sijoituskiinteistön arvo on jatkuvasti luotettavasti määriteltävissä. 

Todettaessa, että sijoituskiinteistön käypä arvo ei ole jatkuvasti luotettavasti määritettävissä, yhteisön on arvostettava kyseinen sijoituskiinteistö IAS 16:n mukaista hankintamenoa käyttäen. Kun näin toimitaan, on jäännösarvon suuruudeksi oletettava nolla. IAS 16:ta sovelletaan sijoituskiinteistön luovutukseen asti, jos sitä käytetään. 

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti