perjantai 8. helmikuuta 2013

IAS 41 Maatalous

IAS 41 -standardi määrää maataloustoimintaa koskevasta kirjanpitokäsittelystä sekä tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Tätä standardia sovelletaan seuraavien erien käsittelyssä, kun ne liittyvät maataloustoimintaan: biologiset hyödykkeet, maataloustuotteet korjuuajankohtana sekä tietyt julkiset avustukset. Standardia ei sovelleta maataloustoimintaan liittyviin maa-alueisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin.

IAS 41 -standardia sovelletaan maataloustuotteisiin, joilla tarkoitetaan yhteisön biologisten hyödykkeiden korjattuja tuotteita ainoastaan korjuun tapahtuessa. Korjuuajankohdan jälkeen sovelletaan muita standardeja (esim. IAS 2).

Biologinen hyödyke on eläin tai kasvi. Maataloustuotteet ovat biologisista hyödykkeistä korjuun kautta saatuja tuotteita. Korjuu tarkoittaa kyseisen tuotteen irrottamista biologisesta hyödykkeestä tai biologisen hyödykkeen elintoimintojen lopettamista.

Biologisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi lampaat, lypsykarja, porsaat, kasvit, pensaat, viiniköynnökset ja hedelmäpuut. Niistä saatavia maataloustuotteita ovat esimerkiksi  villa, maito, teurastettu ruho, puuvilla, sokeriruoko, lehdet, rypäleet ja poimitut hedelmät. Näistä saadaan jatkojalostuksen kautta lankaa, juustoa, makkaroita, vaatteita, sokeria, teetä, viiniä ja jalostettuja hedelmiä.

Yhteisön on merkittävä biologinen hyödyke taseeseen vain, jos yhteisöllä on määräysvalta omaisuuserään; on todennäköistä, että omaisuuserään liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän käypä arvo tai hankintameno on määritettävissä luotettavasti.

Käypä arvo on rahamäärä, johon omaisuuserä voitaisiin vaihtaa tai jolla velka voitaisiin suorittaa
- asiaa tuntevien,
- liiketoimeen halukkaiden, ja
- toisistaan riippumattomien osapuolten välillä.

Biologinen hyödyke on arvostettava alun perin kirjanpitoon merkittäessä sekä jokaisena raportointikauden päättymispäivänä myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoonsa. Biologisista hyödykkeistä korjatut maataloustuotteet on arvostettava samoin periaattein, mutta korjuuajankohdan mukaan.

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti