perjantai 26. huhtikuuta 2013

Taloudellinen lisäarvo, EVA

Yritys tarvitsee strategisen ohjausjärjestelmän, jolla se ohjaa toimintaansa omistaja-arvon kasvattamiseksi. Omistajalähtöisessä johtamisessa seurataan, miten strategiat ja strategiaprosessit tukevat tätä. Sen lisäksi seurataan, miten henkilöstöä johdetaan omistaja-arvon kasvattamiseen ja myös palkitaan siitä.

Yritys tuottaa lisäarvoa omistajilleen, kun se synnyttää tuloksen, joka on suurempi kuin omistajien vaatima tuotto. Taloudellinen lisäarvo (Economic Value Added, EVA) kertoo, onko yritys tuottanut arvoa vielä sen jälkeen, kun liikevoitosta vähennetään toiminnan sitomien pääomien kustannus eli omistajien tuottovaatimus.

Taloudellinen lisäarvo lasketaan kuten jäännöskate (Residual Income, RI):

liikevoitto - liiketoiminnan sitoma pääoma x pääoman kustannus

Taloudellinen lisäarvo on liikevoittoa parempi arvon mittari, koska se huomioi sen, millä pääomilla tulos on aikaansaatu.

Omistajan arvon lisäystä voidaan mitata myös pääoman tuottoprosentilla tai kassavirtapohjaisella pääoman tuottoprosentilla. Pääoman tuottoprosentti kertoo yrityksen suhteellisesta kannattavuudesta, kun taas taloudellinen lisäarvo kertoo absoluuttisesta kannattavuudesta eli kaudella aikaansaadun konkreettisen arvonlisän.

EVA:n arvo muuttuu herkästi valitun poistomenetelmän ja laskentakorkokannan mukaan. Poistojen tulisi heijastaa käyttöomaisuuserien tulontuottamiskykyä. Oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämiseen pitäisi käyttää CAP-mallia.

EVA:n käyttämisestä on saatavissa etuja ja hyötyjä. Se voi johtaa esimerkiksi kannattamattomista liiketoiminnoista luopumiseen ja vaikuttaa sidottuun pääomaan sekä pääomarakenteeseen. EVA:n käyttäminen sopii huonommin yrityksiin, joissa henkinen pääoma on tärkeässä asemassa.

Lähde: Partanen: Talousviestintä johtamisen tukena

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti