perjantai 17. toukokuuta 2013

Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa

Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa

Maailmantalouden globalisoitumisen takia muutos on maailmassa pysyvää. Tietointensiivisyys on kasvanut, kilpailu kiristynyt ja epävarmuutta liittyy niin markkinoihin kuin teknologiaankin. Lisäksi suuryritysten valta on kasvanut. Nämä kaikki aiheuttavat epävarmuuden ja riskien lisääntymistä. Organisaatioiden uudistumiskyky on tärkeä kilpailutekijä.

Yrityksen uudistumiskykyä säätelevät strategianäkemys, organisaation rakenne ja toimintatapa sekä investointipäätösten tekeminen eli kyky tunnistaa vaihtoehtoja ja arvioida niihin liittyviä investointeja.

Päätöksiä voidaan tehdä epävarmuuden vallitessa, riskin vallitessa tai varmuuden vallitessa. Jos päätöksiä tehdään epävarmuuden vallitessa eli todennäköisyysjakaumien ollessa tuntemattomia, kyseessä on suurin mahdollinen epävarmuuden tila. Tapahtuma on silloin ainutlaatuinen, eikä todennäköisyyksien selvittämiseen ole riittävästi aineistoa. Jos päätöksiä tehdään riskin vallitessa, ovat arvioidut todennäköisyydet tiedossa. Todennäköisyydet kuvaavat päätöksentekijän käsitystä todellisuudesta, eikä epävarmuudesta ole saatavissa parempaa tietoa.

Päätöstilannetta voidaan kuvata esimerkiksi päätöspuun muodossa. Päätöspuu laaditaan vasemmalta oikealla aikajärjestyksessä. Näkyviin merkitään päätöspisteet, tapahtumapisteet, vaihtoehdot, todennäköisyydet ja tulemat. Päätöspuu ratkaistaan etenemällä lopusta alkuun eli oikealta vasemmalle.

Päätöspuuanalyysissä laskelmat pohjautuvat eri vaihtoehtojen odotusarvojen vertailuun. Se ei mahdollista erilaisten päätösten vertailua riskin ja tuoton avulla. Aina ei valita odotusarvoltaan korkeinta vaihtoehtoa, sillä arvioitavana ovat mm. myös laadulliset tekijät.

Katetuottoanalyysin soveltaminen epävarmuuden vallitessa

Katetuotto saadaan, kun myyntituotosta vähennetään muuttuvat kustannukset. Kun katetuotosta vähennetään kiinteät kustannukset, saadaan tulos.

Katetuottoanalyysillä tarkastellaan erityisesti toiminnan volyymin ja kannattavuuden välistä riippuvuutta. Volyymi vaihtelee kapasiteetin ja kiinteiden kustannusten rajoissa toiminta-asteen normaalilla vaihteluvälillä. Muuttuvat kustannukset ovat lineaarisia kiinteiden kustannusten ollessa vakiot. Myyntituotot muuttuvat suoraan suhteessa volyymiin.

Epävarmuutta ja riskiä voidaan huomioida katetuottoanalyysissä esimerkiksi tekemällä herkkyysanalyysiä tai laskemalla odotusarvoja käyttäen todennäköisyysjakaumia.

Lähde: Eeva-Maria Ihantolan luento 2 kurssilla Laskentatoimi ja talousjohtaminen (2013)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti