sunnuntai 2. maaliskuuta 2014

Verotus: Liiketoimintaa vai ammattitoimintaa?

Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan tuloverotusta toimittaessa EVL:n mukaisesti. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa tai ammattitoimintaa (EVL 1.2 §). Nämä muodostavat elinkeinotoiminnan tulolähteen.

Liiketoiminnalle on tyypillistä voiton tavoittelu, mutta voiton käyttökohteella ei ole merkitystä, eikä kyseessä tarvitse olla voiton maksimointi. Liiketoiminta on itsenäistä toimintaa omaan lukuun ja omalla vastuulla. Liiketoiminta edellyttää suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta, taloudellisen riskin olemassaoloa sekä toiminnan suuntautumista ulospäin rajoittamattomaan tai laajahkoon henkilöjoukkoon. 

Ammattitoiminta on liiketoiminnan kaltaista, mutta pienimuotoisempaa, mutta toiminnan puitteet ovat suppeammat. Ammatinharjoittajan henkilökohtainen työpanos ja ammattitaito ovat ratkaisevassa asemassa. Riski on pienempi kuin liiketoiminnassa, ja se koostuu tavanomaisesti saamatta jäävistä tuloista. Ammatinharjoittajalla ei tyypillisesti ole erillistä liikepaikkaa, vaan hän toimii kotoaan tai muiden tiloissa. 

Liiketoiminnan ja ammattitoiminnan välisellä rajanvedolla ei ole suurta merkitystä, sillä molemmissa tapauksissa nettotulo lasketaan EVL-säännösten mukaan. Erona on kuitenkin esimerkiksi se, että ammatinharjoittajat saavat tietyin edellytyksin pitää kirjanpitonsa yhdenkertaisena maksuperusteisesti.

Harrastustoiminta ei ole liiketoimintaa. Toiminnan tappiollisuus useina vuosina putkeen voi olla merkki siitä, että kyse ei ole aidosti liiketoiminnasta. Kyse ei tällöin välttämättä ole vakaasta tulonhankkimistarkoituksesta. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti