torstai 24. huhtikuuta 2014

Kiinnostavia yrityksiä, osa 8: Kesko ja S-ryhmä

Kesko ja S-ryhmä ovat kiinnostavia, koska ne toimivat pitkälti kuluttaja-asiakkaiden parissa ja niillä on tunnettuja brändejä.

Vähittäiskauppa on kiinnostava myös, koska se on murroksessa mm. internetin ja huonon taloustilanteen takia. Nämä tekijät synnyttävät mahdollisuuksia kehittää uusia liiketoimintamalleja ja saavuttaa kilpailuetua innovatiivisilla ratkaisuilla.

Ruokakaupassa on toistaiseksi lähes pakko käydä, sillä ruoan tilaaminen netistä ei ole vielä kovin yleistä. Muiden tuotteiden kauppa on yhä kasvavissa määrin internetissä, ja uskon, että myös ruokakauppa voi jossain määrin siirtyä verkkoon.

Markkinatilanne

Kesko ja S-ryhmä myyvät 80 prosenttia suomalaisten ostamasta ruoasta. S-ryhmän markkinaosuus oli vuonna 2013 45,7 prosenttia ja K-ryhmän 34prosenttia.

Kaukana perässä tulevat Suomen Lähikauppa 7 prosentin markkinaosuudella ja saksalainen Lidl, jonka markkinaosuus oli noin 6,6 prosenttia. Lidl kasvatti markkinaosuuttaan 1,1 prosenttiyksikköä. Lidl kilpailee asiakkaista erityisesti edullisten hintojen avulla.

Vuoden 2014 alkupuolella Keskon tulos ja liikevaihto olivatlaskussa johtuen taantumasta ja kysynnän heikkenemisestä. Kesko onkin sulkemassa osan Anttila-tavarataloista.

S-ryhmän tulos vuonna 2013 jopa kasvoi lähes 7 prosenttiataloustilanteesta huolimatta. Vuodelle 2014 ennustetaan vähittäiskaupan hiipumista, ja S-ryhmä toivoo, että hallitus ei enää toimillaan heikennä kuluttajien ostovoimaa.

Kesko ja S-ryhmä hakevat molemmat kasvua Venäjän markkinoilta.  Tästä johtuen molemmat ottavat kantaakseen mm. poliittiset riskit ja ruplan kurssimuutoksiin liittyvät riskit. Tällä hetkellä näyttää, että em. riskit ovat molemmat ainakin osin realisoituneet.

Keskon ja S-ryhmän tilanne ei siis tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Säilyttääkseen asemansa niiden pitää pystyä vastaamaan hintakilpailuun ja siirtämään kaupankäyntiä verkkoon, sillä seiniin investoiminen ei nykytilanteessa vaikuta kannattavalta ratkaisulta. Toivoa sopii myös, että Venäjän potentiaali saadaan hyödynnettyä.