lauantai 14. kesäkuuta 2014

Marko Erola - Paras sijoitus, itsepuolustusopas sijoittajille”Yksittäinen osake voi tuottaa vuodessa melkein mitä hyvänsä” on Marko Erolan sijoituskirjan lähtökohta. Osakekurssit voivat siis vaihdella suurestikin lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tuotot ovat lähes varmat. Tämä on helppo unohtaa, sillä lyhyellä aikavälillä huomaamme vain kurssien heilunnan.

Erolan tavoitteena on kertoa kirjassaan, miten sijoitetaan kustannustehokkaasti ja tuottoisasti sekä huomioidaan sijoittamiseen liittyvät riskit.

Yksinkertaisuudessaan edellä mainittu tehdään sijoittamalla passiivisesti hallinnoituihin rahastoihin. Erola kyseenalaistaa kirjassaan osakepoimimisen taidon.

Tavalliset sijoitusrahastot eivät ole paras tapa sijoittaa, sillä salkunhoitajien ammattitaitoon ei ole luottaminen, ja kulut ovat kohtalokkaita pitkän aikavälin sijoittamista ajatellen. Aktiivinen sijoittaminen ei Erolan mukaan onnistu edes ammattilaisilta.

Koska me sijoittajat joko synnymme tai opimme huonoiksi sijoittajiksi, ovat passiiviset indeksirahastot parempi vaihtoehto kuin suorat osakesijoitukset.

Kirjan mukaan paras sijoitus on siis hermoja säästävää sekä tuottavaa toimintaa. Tärkeintä on ymmärtää oma riskinsietokykynsä ja valita sopivat indeksirahastot.

Erola uskoo siis tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin. Hänen mukaansa sijoittajan on sijoitettava passiivisiin, kuluiltaan edullisiin indeksirahastoihin pitkällä aikavälillä. Osakepoiminta ja aktiivisuus eivät kannata. Ne vain lisäävät kuluja, eivät tuottoja.

Kirjan mukaan tärkeintä on tunnistaa riskinsietokykynsä ja laatia sijoitussuunnitelma sen mukaan. Hajauttaminen on tärkeää! Näiden jälkeen voit rentoutua. 

Erolan kaavan seuraaminen ei siis vaadi osakemarkkinoiden seuraamista ja yhtiöiden analysoimista. Se säästää aikaa ja rahaa, ja sopii siksi myös aloittelijoille. 

Erolan kirjaa voi siis suositella luettavaksi ensimmäiseksi sijoituskirjaksi. Se on myös hyvä muistinvirkistys pitkään markkinoilla toimineille sijoittajille, myös aktiivista kaupankäyntiä harrastaville.

Tärkeimpiä huomioita kirjasta:

Sijoittajat uskovat saavansa parhaan tuoton, kun luottavat ammattilaisiin.

Aktiivisiin rahastoihin sijoittaminen on kuin uhkapeliä, sillä ne voittavat vertailuindeksinsä vain sattumalta.

Kuluilla on suuri merkitys pitkän aikavälin sijoituksissa (Tarkkaile rahastojen piilokuluja!).

Kymmeniä osakkeita sisältävä rahastosalkku ei ole näkemys, vaan pikemminkin piiloindeksointia. Siitä ei kannata maksaa.

Hinnoitteluvirheiden etsiminen ei kannata. Markkinoiden tehokkuuteen kannattaa uskoa.

Eniten kauppaa käyvät sijoittajat saavat huonointa tuottoa.

Ajoittaminen ei ole olennaista, vaan sijoitushorisontin pituus.

Analyytikko ei ole sijoitusneuvoja.

Hajautus on ainoa ilmainen lounas.

Sijoittaja voi vaikuttaa vain kuluihin, hajautukseen ja allokaatioon.

Pitkän ajan indeksisijoittajana mahdollisuutesi vaurastua ja olla tyytyväinen sijoituksiisi ovat erinomaiset.

Säästä rahastoihin 0 euron osto- ja myyntikuluilla

keskiviikko 11. kesäkuuta 2014

Henri Elo - Löydä helmet, vältä kuplatHenri Elo on Kauppalehden analyysiyksikön, Balance Consultingin, yritys- ja pörssianalyytikko. Hänen kirjansa Löydä helmet, vältä kuplat - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen on kirja aktiivista osakepoimintaa harrastaville piensijoittajille.

Piensijoittajille suunnattuja kirjoja on paljon. Tämä kirja voi silti olla yksi niistä perusteoksista, joita osakesijoittamista aloitteleva tai jo pidemmälle ehtinyt voisi lukea.

Elon kirjan selailtavuus on hyvä johtuen erilaisista tiivistelmistä, joita löytyy lähes jokaiselta sivulta. Ulkoasu on silti hieman tylsän oppikirjamainen ja väritön.

Kirja johdattelee lukijansa ottamaan selvää osakkeen takana olevasta yhtiöstä antamalla ohjeita piensijoittajan tilinpäätösanalyysiin. Kirja sisältää paljon käytännön mielenkiintoisia esimerkkejä mm. Soneran yrityskaupoista ja Stora Enson alaskirjauksista. Kirjassa opastetaan, miten yritysten tasetta tulisi analysoida. Esimerkiksi mainitaan liikearvon käsittelystä IFRS:n mukaisessa raportoinnissa. Laskentatoimea ymmärtämättömälle kirjan anti voi taseen analysoinnin osalta olla hieman haastava.

Luonnollisesti Elo esittää kirjassaan osakkeiden analysoinnin avuksi tärkeimmät tunnusluvut, kuten P/E-luvun, P/B-luvun ja EV/EBIT-luvun (enterprice value / earnings before interests and taxes), joka siis tarkoittaa yhtiön velattoman arvon jakamista liiketuloksella. Tämä osio on sijoituskirjallisuuden perustavaraa, mutta Elo höystää sitä esimerkein.

Elon neuvona on koota kymmentä eri osaketta sisältävä salkku, sillä sen seuraaminen on harrastajasijoittajalle mahdollista kohtuullisella ajankäytöllä ja turha kaupankäynti vähenee. Laajempaa hajautusta Elo ei suosittele, sillä hänen mukaansa tällainen salkku tarjoaa mahdollisuuden lyhyen aikavälin ylituottoon, jos onni on myöden.

Valittavien yhtiöiden on oltava voittoa tekeviä ja eri toimialoilta, lisäksi osalla on oltava liiketoimintaa Euroopan ulkopuolella. Joukkoon pitäisi heittää myös muutama pieni tai keskisuuri kasvuyhtiö. Salkun keskimääräisen P/E-luvun pitäisi pysyä 10 - 20 tasolla ja osinkotuoton olla kolme prosenttia salkun arvosta. Elo lupailee, että salkun arvo on yli 3-kertaistunut 10 vuoden kuluttua, jos historiallinen 12 prosentin keskituotto toteutuu.

Elon kirja on selkeä ja antaa hyviä vinkkejä suoraan osakkeisiin sijoittaville piensijoittajille. Selkeät toimi näin -ohjeet ovat ehkä hyvästä, mutta toisaalta niissä piilee vaara, että aloitteleva sijoittaja erehtyy unohtamaan riskit ja pitää luvattuja tuottoja varmoina. Kirja ylläpitää illuusiota osapoiminnan ja ajoittamisen helppoudesta ja ylituottojen mahdollisuudesta.

Muutamia kirjan tärkeitä pointteja sijoittajalle:

- Kurssit nousevat pitkässä juoksussa, vaikka pitkiä laskukausia mahtuu väliin.

- Yrityskaupassa syntyvä liikearvo ei ole huono asia, vaan luonnollinen seuraus, jos ostetaan elinvoimainen yritys.

- Osake antaa todennäköisesti vähintään noin 10 prosentin tuoton vuosittain, jos yhtiö kykenee kerryttämään osakekohtaista tulosta osakkeesta maksetun hinnan verran seuraavien kymmenen vuoden aikana. 

- Korkea P/E voi johtua joko siitä, että yhtiö on heikossa tuloskunnossa tai siitä, että se on nousujohteisella tulosuralla.

- Rahoitustieteessä vallitsee konsensus, että yrityksen arvo perustuu tulevaisuuden tuottoihin.  

- Kiinnitä huomiota myös osakekohtaisen tuloksen kehitykseen.

- Sijoitusrahasto on hyvä ensiaskel sijoittamisen maailmaan.

- Kustannustietoiselle hajautukselle toimivin vaihtoehto on joko indeksirahasto tai ETF.

- Kalleinta on rahastojen kierrättäminen.

- Jos sijoitat osta-ja-pidä -menetelmää käyttäen, suosi voitollisia hyvän markkina-aseman yhtiöitä.
 

-  
Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään? Jukka Oksaharju ja Karo Hämäläinen ovat kirjoittaneet yhdessä sijoituskirjan nimeltä Sijoita kuin guru