sunnuntai 21. syyskuuta 2014

Eläketurvan taloudesta, uudistamisesta ja kehitysnäkymistä


Mikko Kauton luento 10.9.2014

Eläketurvan kehitysnäkymien tulisi kiinnostaa monia, sillä kaikki työikäiset ja työnantajat osallistuvat eläkkeiden rahoittamiseen. Lähes kaikkien vanhuuden ajan turva on kiinni eläkkeistä.

Vuonna 2013 työeläkevakuutettuja oli n. 2,4 miljoonaa, ja eläkettä maksettiin 1,5 miljoonalle ihmiselle. Lakisääteiset eläkemenot vuonna 2013 olivat n. 26,5 miljardia euroa.

Eläkkeiden osuus sosiaalimenoista oli vuonna 2012 44 prosenttia. Osuus julkisista menoista on noin neljännes ja osuus bruttokansantuotteesta lähes 14 prosenttia vuonna 2012.

Eläkkeiden merkitys on kasvamassa kaikilla edellä mainituilla mittareilla.

Suomalainen työeläkejärjestelmä on hybridi siinä mielessä, että se sisältää sekä yksityistä että julkista. Julkinen puoli merkitsee sitä, että yksilöllä ei ole valinnanmahdollisuutta maksuihin tai etuuksiin nähden, jolloin eläke-ehdot ovat kaikille samat.

Työeläkejärjestelmän menot, maksut ja varat luetaan osaksi julkista taloutta. Tulonsiirtojen painopiste kohdistuu tulevaisuudessa enenevissä määrin ikääntyneiden suuntaan. Suuret ikäluokat eläköityvät ja nykyiset työssäkäyvät maksavat heidän eläkkeensä.

Yksityinen puoli merkitsee sitä, että työmarkkinaosapuolilla on rooli päätöksenteossa ja hallinnossa. Järjestelmä on hajautettu, ja siinä kilpailevat yksityiset eläkeyhtiöt keskenään. Tällöin eläkekattoa ei ole.

Onko eläketurva kestävällä pohjalla?

Eläketurvaa on sopeutettu ja uudistettu jo pitkään. 1990-luvulla tehtiin uudistuksia, jotka olivat sopeutumista akuutteihin rahoitusongelmiin. Vuoden 2005 uudistus yksinkertaisti ja modernisoi eläkkeen määräytymisen sääntöjä radikaalisti muuttamatta työeläkevakuutuksen perusteita.

Viimeisen 20 vuoden aikana toteutetut eläkepolitiikan uudistukset ovat parantaneet kestävyyttä valtavasti. Maali liikkuu jatkuvasti kun ihmisten elinaika pitenee. Ongelmaksi se muodostuu, jos työurat eivät muutu vastaavasti pidemmiksi.

Eläketurvan uudistusten täytyy siis jatkua. Seuraava tulee voimaan vuonna 2017.

Eläkeiän nousutahti saattaa tulevaisuudessa olla nopeaa. Jos tavoitteena on 62 vuoden eläkeikä vuonna 2025, eläkeikää on nostettava kolme kuukautta vuodessa.

Eläkeneuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä, eikä lopputuloksesta ole vielä tarkkaa tietoa.
Lue lisää ja aloita lapselle säästäminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti