lauantai 22. huhtikuuta 2017

Taloushallinto globaalissa yrityksessä

Olen työskennellyt viimeiset reilut neljä vuotta suomalaisten kansainvälisesti toimivien pörssiyritysten taloushallinnoissa. Organisatorisesti ajateltuna taloushallinnon työntekijä voi toimia yrityksen omassa taloushallinnon palvelukeskuksessa, suoraan yrityksen jonkun funktion alaisuudessa tai tehdä töitä yritykselle, johon taloushallinnon palveluja on ulkoistettu

Taloushallinnon palvelukeskukset, joko sisäiset tai ulkoiset, tuottavat laskentapalveluita konsernin muiden osien käyttöön. Funktiot, jossa taloushallinnon työntekijä voi työskennellä, ovat esimerkiksi tuotantoon tai muihin tukitoimintoihin liittyviä. 

Yleisimpiä nimityksiä kansainvälisissä firmoissa ovat accountant, assistant controller, financial controller, business controller, project controller, corporate controller.

Taloushallinnon organisoiminen ja trendit

 

Taloushallinnon organisointitavat vaihtelevat yrityksittäin. Organisaatiot ja globaali talous eivät ole stabiileja, joten myös taloushallinnon pitää muuttua ja sopeutua. Muutos on pysyvä osa myös taloushallinnon työntekijöiden arkea. 

Esimerkiksi ulkoistamiseen ja muuhun tehostamiseen liittyvät projektit kuormittavat taloushallintoa. Lisäksi taloushallintossa tapahtuu paljon järjestelmäkehitystä ja uusien järjestelmien implementointia.

Taloushallinnossa IT-taidot ovatkin tärkeitä, sillä usein pääsee mukaan uusien järjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon tai vähintään pitää opetella uusien systeemien käyttämistä. 

Taloushallinnon sähköistäminen on ollut viime vuosien trendi, ja paljon on tapahtunut sillä saralla. Suuria muutoksia on kuitenkin luvassa tulevaisuudessakin, sillä työtehtävien automatisointi tekee tuloaan. Helpot ja toistuvat rutiinit voidaan laittaa robotin tehtäviksi. Tästä käytetään termiä Robotic Process Automation (RPA). Automatisointi vapauttaa aikaa ajattelua vaativiin vaativampiin tehtäviin, joten taloushallinnon työt muuttuvat mielenkiintoisemmiksi ja haastavemmiksi tulevaisuudessa.

Kansainvälisyys on myös selkeä trendi, sillä suuret yritykset toimivat globaalisti. Yrityksissä, joissa toimintaa on ympäri maailmaa, myös taloushallinnon työntekijöiden kollegoja ja sidosryhmiä sijaitsee fyysisesti kaukaisissa lokaatioissa, pahimmillaan monen tunnin aikaeron päässä. Tällöin haasteeksi muodostuu kommunikointi. Sähköiset tapaamisvälineet tukevat kommunikointia, mutta aikaero aiheuttaa haasteita, kun palavereja sovitaan.

Taloushallinnon työntekijöiltä vaaditaan asiakaspalveluhenkisyyttä, kun palvellaan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Toiminnan pitää olla liiketoimintalähtöistä ja sitä tukevaa. Se vaatii ymmärrystä liiketoiminnasta, prosesseista ja järjestelmistä. Haasteena voi olla ymmärtää oma merkityksensä liiketoiminnan menestyksessä. Erityisesti controllereiden osalta puhutaan paljon business partneringinsta eli controllerin pitää pystyä sparraamaan johtoa ja tarjoamaan apua päätöksenteon tueksi.

Taloushallinnon työntekijöitä kuormittavat erityisesti kuukausittainen raportointi, kvartaaleittain tehtävät tilinpäätökset, keväisin veroilmoitusten ja tilinpäätösten laatiminen sekä erilaiset kehitysprojektit. Päivittäinen työ on myös usein kiireistä, sillä pieniä asioita on paljon hoidettavana. Siksi usein koetaankin, että pakollisten tehtävien jälkeen lukujen analysointiin ja ymmärtämiseen jää liian vähän aikaa.

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Kauppiksen pääsykoekirjojen pänttääminen loppuu 2018!

Kauppatieteellisen yhteisvalinta uudistuu vuonna 2018. Uudet korkeakouluopiskelijat ovat tulevaisuudessa etusijalla valinnassa. Heille on varattu 70 % kiintiö.

Jatkossa hakukohteiden paikoista 60 % täytetään ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja 40 % valintakoepisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Hakijat, joilla on jo korkeakoulututkinto tai opiskelupaikka korkeakoulussa, voivat hakea valintakokeen kautta tai yliopistojen tarjoamien muiden hakuväylien kautta.

Valintakoekirjallisuudesta luovutaan ja valintakoe perustuu lukion oppimäärän:
- Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
- Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
- Tilastot ja todennäköisyys (matematiikan kurssi)
- Sekä mahdollinen kokeessa jaettava aineisto

Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?

- Valintakoekirjojen ulkoluku loppuu
- Valintakoekurssien järjestäjien bisnes saattaa pienentyä
- Lukiossa menestyminen voi taata opiskelupaikan ilman valintakoettakin
- Kirjoituksiin kannattaa panostaa entistä enemmän, niiden merkitys korostuu
- Lukion aikana voi panostaa valintakokeessa merkityksellisiin kursseihin
- Uudet korkeakouluopiskelijat pääsevät aiempaa helpommin sisään kauppikseen
- Alan vaihtaminen vaikeutuu, joten pitää tietää heti lukion jälkeen, mitä haluaa